Regulamin IV Biegu ELIMINATOR

czyli…
Rzeźnia w Beskidach

 

I Cel imprezy

 • przeprowadzenie biegu półfinałowego ATTIQ Ligi Biegów Górskich
 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich
 • promocja Beskidów, miasta Ustroń, biegów górskich

II Organizator

 • Fundacja Bieg Rzeźnika

III Termin, miejsce i trasa Biegu

 • Start I etapu Biegu odbędzie się w sobotę, 08 czerwca 2019 r. o godz. 12:00
 • Start każdego z etapów: przy dolnej stacji kolejki na Czantorię Wielką (375 m n.p.m.)
 • Meta każdego z etapów: przy górnej stacji kolejki na Czantorię Wielką (875 m n.p.m.)
 • Długość jednego etapu: ok. 1700 m, przewyższenie D+: ok.450 m.
 • Całkowita długość trasy wszystkich etapów: ok. 6800 m (do długości trasy nie jest wliczony zbieg po każdym etapie do linii startu), sumaryczne przewyższenie D+: 1800 m.
 • Przeciętne nachylenie stoku: ok. 27%!
 • Trasa: goo.gl/hHUCVm

IV Forma i Przebieg Zawodów

 • głównym celem zawodów jest jak najszybsze, czterokrotne dotarcie ze startu, po niezwykle stromym zboczu do mety.
 • trasa zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn jest ta sama – jedynie osobno wyznaczone będą strefy startu i mety: dla kobiet – strefa różowa, dla mężczyzn – strefa niebieska.
 • zawody składają się z 4 biegów/etapów. W pierwszym etapie startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy. W drugim etapie startuje 75% początkowej liczby startujących kobiet z najlepszymi czasami i 75% początkowej liczby startujących mężczyzn z najlepszymi czasami (zaokrąglając w górę do pełnej jedności). W trzecim i czwartym etapie startuje odpowiednio 50% i 25% początkowej liczby startujących kobiet i mężczyzn, najszybszych w poprzedniej serii.
 • zawodnicy, którzy na danym etapie (od startu do mety) nie zmieszczą się w limicie 45 minut nie będą sklasyfikowani na danym etapie. W szczególności zawodnicy, którzy dobiegną po limicie, nie zakwalifikują się do następnego etapu nawet gdyby były jeszcze wolne miejsca na kolejny etap.
 • zawodnicy niezakwalifikowani nie mają prawa wystartować w następnym etapie.
 • w każdej z serii organizator ma prawo rozdysponować do dwóch „dzikich kart”.
 • PRZYKŁAD: Przy zgłoszeniu do zawodów 300 zawodników w tym 200 mężczyzn i 100 kobiet – tyleż startuje w I etapie. Do II etapu przechodzi: 150 najszybszych mężczyzn i 75 najszybszych kobiet, do III Etapu: 100 najszybszych mężczyzn i 50 najszybszych kobiet, a do IV etapu: 50 najszybszych mężczyzn i 25 najszybszych kobiet.

Przebieg zawodów:

 • start do każdego z następnych etapów odbywać się będzie w odstępach: co 50 min dla mężczyzn i co 60 min dla kobiet. Zawodnicy po dotarciu do mety muszą zbiec na linię startu następnego etapu o własnych siłach, po wyznaczonej trasie powrotu, w tempie umożliwiającym im stawienie się na starcie kolejnego etapu.
 • zawodnicy, którzy po I Etapie nie zakwalifikują się do kolejnego etapu otrzymują zieloną dedykowaną na te zawody opaskę na głowę Attiq Thermo i pamiątkowy medal. Zakwalifikowani zawodnicy do II etapu otrzymają na mecie I etapu dedykowaną niebieską bransoletkę na nadgarstek, co będzie jednocześnie przepustką do strefy startu do II etapu.
 • zawodnicy, którzy po II Etapie nie zakwalifikują się do kolejnego etapu otrzymują niebieską dedykowaną na te zawody opaskę na głowę Attiq Thermo i pamiątkowy medal. Zakwalifikowani zawodnicy do III etapu otrzymają na mecie II etapu dedykowaną czerwoną bransoletkę na nadgarstek, co będzie jednocześnie przepustką do strefy startu III etapu.
 • zawodnicy, którzy po III Etapie nie zakwalifikują się do kolejnego etapu otrzymują tytuł Hero, czerwoną dedykowaną na te zawody opaskę na głowę Attiq Thermo i pamiątkowy medal. Zakwalifikowani zawodnicy do IV etapu otrzymają na mecie III etapu dedykowaną czarną bransoletkę na nadgarstek co będzie jednocześnie przepustką do strefy startu IV etapu.
 • zawodnicy, którzy ukończą IV Etap (finaliści) otrzymują tytuł Super Hero, czarną dedykowaną na te zawody opaskę na głowę Attiq Thermo i pamiątkowy medal.

V Limity czasu

 • Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy każdego z etapów Biegu, wynoszący po 45 minut.

VI Harmonogram

 • sobota, 8 czerwca 2019r.
   • 8:00-11:00 – praca biura zawodów na terenie Kolei Linowej Czantoria – okolice dolnej stacji
   • 10:00 – zamknięcie przyjmowania zgłoszeń dzieci
   • godz. 10:30 – biegi dla dzieci na stoku Czantorii Wielkiej – okolice dolnej stacji wyciągu
   • godz. 11:00 – zamknięcie biura zawodów dla dorosłych
   • godz. 11:45 – wspólna rozgrzewka
   • godz. 12:00 – start pierwszego etapu zawodów (wspólny dla kobiet i mężczyzn)
   • godz. 12:45 – upłynięcie limitu na pokonanie pierwszego etapu zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn
   • godz. 12:35 – otwarcie strefy startu dla mężczyzn do drugiego etapu
   • godz. 12:45 – otwarcie strefy startu dla kobiet do drugiego etapu
   • godz. 12:50 – start drugiego etapu (tylko mężczyźni)
   • godz. 13:00 – start drugiego etapu (tylko kobiety)
   • godz. 13:25 – otwarcie strefy startu dla mężczyzn do trzeciego etapu
   • godz. 13:35 – upłynięcie limitu na pokonanie drugiego etapu przez mężczyzn
   • godz. 13:45 – upłynięcie limitu na pokonanie drugiego etapu przez kobiety
   • godz. 13:40 – start trzeciego etapu (tylko mężczyźni)
   • godz. 13:45 – otwarcie strefy startu dla kobiet do trzeciego etapu
   • godz. 14:00 – start trzeciego etapu (tylko kobiety)
   • godz. 14:25 – upłynięcie limitu na pokonanie trzeciego etapu przez mężczyzn
   • godz. 14:15 – otwarcie strefy startu dla mężczyzn do czwartego etapu
   • godz. 14:30 – start czwartego etapu (tylko mężczyźni)
   • godz. 14:45 – upłynięcie limitu na pokonanie trzeciego etapu przez kobiety
   • godz. 14:45 – otwarcie strefy startu dla kobiet do czwartego etapu
   • godz. 15:00 – start czwartego etapu (tylko kobiety)
   • godz. 15:15 – upłynięcie limitu na pokonanie czwartego etapu przez mężczyzn
   • godz. 15:45 – upłynięcie limitu na pokonanie czwartego etapu przez kobiety
   • dekoracja zwycięzców (dokładna godzina i miejsce zostanie podane w osobnym komunikacie)

VII Uczestnictwo

 1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy:
  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 16 lat,

UWAGA: warunkiem dopuszczenia zawodników niepełnoletnich jest okazanie zgody rodzica lub opiekuna -> wzór takiej zgody znajdziecie tutaj<-

 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu  (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie, wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

 1. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz opcjonalnie przynależność klubową
 2. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.gorskamasakra.pl lub w Biurze Zawodów, o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.
 3. Limit uczestników określa się na 400 osób.

VIII Opłata startowa

 1. Opłata startowa dla uczestników Biegu Eliminator… czyli Rzeźnia w Beskidach wynosi:
  • 60zł – wpłacone do 4 czerwca 2019,
  • 90zł – w Biurze Zawodów (bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego).
 1. Opcjonalnie możliwy jest zakup okolicznościowej koszulki w cenie 50 zł do dnia 26 maja 2019.

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

 1.  Opłatę startową należy wpłacać przez BlueMedia lub na konto:
Fundacja Bieg Rzeźnika
ul. Kaczyniec 10/2
44-100 Gliwice 04 1090 1766 0000 0001 3262 6054
SWIFT: BIGBPLPW, IBAN PL 04 1090 1766 0000 0001 3262 6054

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

 1. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę. Opłata za zakup koszulki nie ulega zwrotowi.

IX Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

  • możliwość startu w Biegu,
  • pamiątkową, dedykowaną na ten Bieg opaskę na głowę Attiq Thermo w kolorze uzależnionym od etapu do którego dotarli,
  • pamiątkowy medal,
  • pamiątkową bransoletkę na nadgarstek z logo zawodów w kolorach odpowiadających etapowi, do którego zawodnik się zakwalifikował (opaskę w kolorze zielonym – jako przepustkę do I etapu zawodnicy otrzymują w pakiecie startowym),
  • woda lub napoje izotoniczne,
  • lekki posiłek serwowany na mecie,
  • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie Biegu,
  • możliwość zakupu koszulki w promocyjnej cenie,
  • nagrody dla najlepszych,
  • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby wpłacające opłatę startową po terminie 26 maja 2019 r.

X Punkt odświeżania

 • Punkt odświeżania będzie się znajdować przed strefą startu każdego z etapów

 

XI Nagrody i klasyfikacje

  1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
   • 16-29 lat
   • 30-39 lat
   • 40-49 lat
   • 50-59 lat
   • 60 i więcej lat
 1. W klasyfikacji w pierwszej kolejności jest brany pod uwagę ukończony etap (w kolejności finał, etap III , etap II , etap I), a następnie czas.
 2.  Przewidywane są nagrody finansowe na każdym z etapów, dla pięciu pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn.
 3. Przewidywane są nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych w końcowej klasyfikacji za miejsca 1-3. Nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z kategorią open.
 4.  Szczegółowa lista nagród zostanie podana w osobnym komunikacie.
 5.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 6.  Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie Biegu znajdować się będą punkty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
 7.  Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).
 8.  Dekoracja zawodników odbędzie się w sobotę 08 czerwca 2019 r. Dokładna lokalizacja i godzina zostanie podana w osobnym komunikacie.

Zawody posiadać będą kat. M – ATTIQ Ligi Biegów Górskich.

XII Bezpieczeństwo

 1. Odprawa dla zawodników – będzie prowadzona online oraz tuż przed startem.
 2. Od zawodników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstrzymania lub przerwania Biegu m.in. w razie wystąpienia burzy, innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub innych czynników uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zawodów.
 3. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.
 4. Trasę każdego z etapów należy pokonać po wyznaczonej strefie, pod rygorem dyskwalifikacji.
 5. Zabrania się posiadania kijków, pod rygorem dyskwalifikacji.
 6. Dozwolone jest używanie butów z kolcami oraz nakładek antypoślizgowych na buty.
 7. Zawodników obowiązują zasady fair play
 8. W przypadku rezygnacji z dalszego Biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę Biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z Biegu.
 9. Zawodnik  przez cały czas trwania zawodów musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest folia NRC. Organizator ma prawo do wyrywkowej kontroli a osoby nie posiadające w/w folii na którymkolwiek z etapów nie zostaną dopuszczone do startu.
 10. W przypadku łamania zasad regulaminu organizator ma prawo nałożyć kary czasowe a w wyjątkowych sytuacjach podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika  

XIII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

  • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków),
  • schodzenia z trasy Biegu,
  • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

XIV Dane osobowe i ochrona wizerunku

  1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów, jest organizator zawodów sportowych – Fundacja „Bieg Rzeźnika” z siedzibą w Gliwicach, ul. Kaczyniec 10/2, (dalej: „Organizator”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000501777.
  2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa.
  3. Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:
   imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
   imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów w celach marketingowych i promocyjnych;
   adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora;
   numer pesel na potrzeby uczestnictwa w losowaniach przeprowadzanych w ramach zapisów na poszczególne imprezy/zawody organizowane przez Organizatora.
  4. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zorganizowania zawodów sportowych, a po ich zakończeniu wyłącznie w celach prowadzenia statystyk oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. Podanie wymaganych w Regulaminie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne, aby zostać dopuszczonym do zawodów sportowych.
  5. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody, a także obsługującym system losowania na wybrane zawody oraz wykonującym pomiar czasu w tym publikację wyników.
  6. Organizatora przekazuje również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej – oficjalnym sponsorom i partnerom, jednak wyłącznie w celu związanym z promocją oraz współorganizacją zawodów.
  7. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw z poza Unii Europejskiej będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Fundacja „Bieg Rzeźnika” 44-100 Gliwice, ul. Kaczyniec 10/2.
  8. Organizatora będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
  9. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.
  10. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach oraz losowaniu.
  11. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
  12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  13. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem +48 537637675

XV Postanowienia końcowe

  1. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu 08 czerwca 2019 r. Dokładne informacje zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
  2. Przebieg trasy, będzie oznakowany przez Organizatora.
  3. Zawodnikom, którzy podczas Biegu skrócą lub ułatwią sobie trasę lub będą korzystali z pomocy osób trzecich grozi dyskwalifikacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od dyskwalifikacji zawodnika lub nałożyć karę czasową wg własnego uznania, uwzględniając stopień naruszenia regulaminu.
  4. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
  5. Po zakończeniu Biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.
  6. Depozyty. Zawodnikom zostanie umożliwione zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu w rejonie dolnej stacji kolejki – depozyt nie będzie przewożony w rejon mety. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  7. Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności do zmiany trasy. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową).
  9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi niniejszego Biegu.
  10. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres  eliminator@gorskamasakra.pl