Drogie biegaczki, drodzy biegacze!

Mimo założenia, że ma być pod górkę, wynikającego z istoty Eliminatora, to w tym roku jednak nawet dla nas jest za bardzo pod górę a tempo podejmowanych decyzji i idących za tym zmian uniemożliwia nam stawienie się na starcie kolejnych etapów w zorganizowaniu zawodów.

Podjęliśmy niełatwą decyzję o odwołaniu Eliminatora.

Biorąc pod uwagę wzrost wykrytych infekcji, rosnące poczucie zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzane kolejne ograniczenia podjęliśmy ostateczną decyzję o rezygnacji z imprezy.
To na nas ciąży odpowiedzialność za to, aby impreza mogła się odbyć bezpiecznie i w ramach obowiązującego prawa.

Rezygnujemy. Eliminator wróci w lepszych czasach. Może na wiosnę, może jesienią 2021. Wpisowe będziemy zwracać.