Dla pięciu pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn przewidziane są nagrody finansowe na każdym z etapów.
Pula nagród wynosi 7000zł.

Etap I
1 miejsce M – 150 zł
1 miejsce K – 150 zł
2 miejsce M – 125 zł
2 miejsce K – 125 zł
3 miejsce M – 100 zł
3 miejsce K – 100 zł
4 miejsce M – 75 zł
4 miejsce K – 75 zł
5 miejsce M – 50 zł
5 miejsce K – 50 zł

Etap II
1 miejsce M – 200 zł
1 miejsce K – 200 zł
2 miejsce M – 175 zł
2 miejsce K – 175 zł
3 miejsce M – 150 zł
3 miejsce K – 150 zł
4 miejsce M – 125 zł
4 miejsce K – 125 zł
5 miejsce M – 100 zł
5 miejsce K – 100 zł

Etap III
1 miejsce M – 250 zł
1 miejsce K – 250 zł
2 miejsce M – 225 zł
2 miejsce K – 225 zł
3 miejsce M – 200 zł
3 miejsce K – 200 zł
4 miejsce M – 175 zł
4 miejsce K – 175 zł
5 miejsce M – 150 zł
5 miejsce K – 150 zł

Etap IV
1 miejsce M – 300 zł
1 miejsce K – 300 zł
2 miejsce M – 275 zł
2 miejsce K – 275 zł
3 miejsce M – 250 zł
3 miejsce K – 250 zł
4 miejsce M – 225 zł
4 miejsce K – 225 zł
5 miejsce M – 200 zł
5 miejsce K – 200 zł